Pénziránytű Tanári Díj 2023/2024

Gratulálunk a Pénziránytű Tanári Díj nyerteseinek!

A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdettük Tanári Díj pályázatunkat, ahol teret adtunk a modern pedagógiai módszerek és a pénzügyi nevelés iránt elkötelezett pedagógusoknak jó gyakorlatuk bemutatására.

Az idei tanévben összesen 17 pályamű érkezett felhívásunkra. A pályázatok végső elbírálásában neves szakértőkből álló zsűri volt segítségünkre:

Dr. Csorba László, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének egyetemi docense;
Dr. Főző Attila László, a Digitális Témahét szakmai vezetője;
Jánossy Zsolt, fizikatanár, digitális pedagógiai szakértő;
Sütő Ágnes, a Magyar Bankszövetség kommunikációs főtitkárhelyettese;
Dr. Tariszka Éva Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének egyetemi docense; és
Tóth László, közgazdásztanár, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének egyetemi mesteroktatója.

Hálásan köszönjük szakértőink munkáját és szakmai támogatását!

Az idei tanévben a PÉNZ7 programsorozathoz kapcsolódva ismét két kategóriában díjaztuk a pályázó tanárokat.

A projektterv kategória díjazottai:

Projektterv kategóriában a Pénziránytű Tanári Díjat és a vele járó pályázatonkénti 600.000 Ft alapítványi támogatást a Megtakarításból befektetés témakörét feldolgozó pályázatukkal a következő pedagógusok nyerték:

Éder Márta, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógusa a „Fortuna” címet viselő, általános iskola 7-8. osztályos tanulói számára készített projekttervéért. A projekt során egy szabadulószoba jellegű tanulási ösvény keretében jutnak el a diákok a projekt fő üzenetéig: Légy figyelmes a pénzügyeidben is!

Éder Márta: „1999 óta pedagógusként dolgozom, tanító, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, tréner végzettségekkel rendelkezem. Szerencsés vagyok, mert a munkám a hobbim is egyben, és elhivatottságomat talán ennek köszönhetően sikerül megőriznem. Két gyermek édesanyjaként nap mint nap látom a generációs különbségeket, sajátosságokat, és tudom, hogy a szülők, a pedagógusok, a munkaadók mind-mind küzdenek az ebből adódó kihívásokkal. Ugyanakkor azt is tapasztalom, hogy gyermekeink sincsenek könnyű helyzetben, ha velünk szeretnének szót érteni, sőt, a mi elvárásainknak kell megfelelniük. Tudom, hogy mennyire nehéz nyitnunk a digitális világ felé, én is nehezen cseréltem le a gombos telefonomat, természetesen nem bántam meg. Támogatom a digitális eszközökkel kiegészített oktatást, és hiszem, hogy nekünk pedagógusoknak kiemelt feladatunk az, hogy a gyerekeinket megtanítsuk, hogyan ruházzák fel értelemmel okos eszközeiket akár a pénzügyi nevelés területén."

Molnárné Dr. László Andrea, a Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI pedagógusa az „OkosPénz: Játék és MI a Befektetésben” című, középiskolás tanulók számára készített projekttervéért. A kreatív ötlet alapján megvalósított komplex projektterv egyedülálló megközelítést alkalmaz: a mesterséges intelligencia támogatásával megvalósuló tudásátadás és kompetenciafejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a kreativitás és innováció.

Molnárné Dr. László Andrea:Hitvallásom szerint a korszerű pedagógiát akkor tudjuk igazán megvalósítani, akkor tudunk széles látókörű, versenyképes diákokat nevelni, ha globális fejlesztést hajtunk végre, illetve széles perspektívákban gondolkodunk. Ebből kifolyólag különösen hangsúlyos számomra, hogy a pénzügyi nevelést ötvözzem a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésével, így például a kreativitással, logikus és rendszerben gondolkodással, a kritikus gondolkodással, csapatmunkával, illetve tegyem mindezt a legújabb technológiai eszközök használatával. Miután a mesterséges intelligencia már megkerülhetetlenné vált, szükségét érzem mielőbb integrálni az oktatásba, megismertetni a diákokkal, mindezekkel egyidejűleg fejleszteni promptolási képességeiket is. Hiszem, hogy minél szélesebb spektrumú az oktató- nevelő munkánk, annál hatékonyabban tudunk sokirányban fejleszteni, nélkülözhetetlen ismereteket átadni, ezzel hatékonyabbá téve a diákjaink életre történő felkészítését, és sikeres felnőtté válását. A pénzügyi ismeretek mindennek az ismerethalmaznak az alapvető részét képezik, ezért is kiemelten fontos számomra."

Varga-Poór Adrienn, a Győri SZC Bolyai János Technikum oktatója a „Befektetési Nagydíj” című, 12. évfolyamos diákoknak készített projekttervéért. Kifejezetten komplex, egész iskolát megmozgató, sokszereplős esemény megtervezését célozza a projekt, melyben jelentős szerepet kapnak a diákmentorok is.

Varga-Poór Adrienn„Pedagógusi hivatásom során mindig úgy gondolkodtam, hogy a tanterembe belépve a tudásközvetítés tekintetében a lehetőségek végtelen tárháza tárul elém. Ezért munkám során nemcsak a széleskörű szakmai ismeretek átadására törekszem, hanem változatos digitális megoldásokat alkalmazva célom a tanulók számára élménnyé tenni az ismeretelsajátítást. Hiszek abban, hogy az innovatív eszközrendszer használata révén a szakmai ismeretanyag a való életben kamatoztatható, maradandó tudássá válik."

 

 

A Magyar Bankszövetség különdíját és a vele járó 100.000 Ft értékű vásárlási utalványt a kreatív ötletességgel benyújtott „A karácsonyi kisegér” című, az alsó tagozat 2-4. osztályos kisdiákjainak készített projekttervéért Kiss Mónika Mária, a Szegedi Orczy István Általános Iskola tanítója nyerte. Rendkívül látványos, szép kivitelezésű pályázat. Külön értéke, hogy a fiatal korosztályhoz illő mesei elemekkel, élményszerűen dolgozza fel a pénzügyi témakört.

Kiss Mónika Mária: „Tanító és olasz nyelvtanár vagyok a Szegedi Orczy István Általános Iskolában. Digitális pedagógiával 2006 óta foglalkozom: ekkor fedeztük fel olasz partneremmel az eTwinning világát. A gyerekek az eltelt években számos élménnyel, kalanddal gazdagabban, fontos témákról gondolkodhattak más településen, országokban élő kortársaikkal. A projektek, melyek megvalósításában iskolánk vezetősége, kollégáim, szülők támogatnak, pedagógiai gyakorlatom alapvető elemei lettek. Általuk erősödik osztályközösségünk, változatosabban tanulhatunk, a kisdiákok felfedezhetik a feldolgozott témák, világunk összefüggéseit. Gyakran írok mesét. A meseszövésben a gyerekek a rájuk oly jellemző játékossággal, kreativitással alkotó módon vesznek részt. Így történt A karácsonyi kisegér című mesés projekt esetében is, amikor egyik fő célunk a pénzügyi tudatosság megalapozása volt. Az átélt élményeink során az alsós gyerekek játszva tanultak, gondolkodtak, számos gyakorlati, a mindennapokban jól hasznosítható ismerettel gazdagodtak. Ezért ajánlom szeretettel programunk adaptálását, melyhez sok sikert, szép élményeket kívánok:"

A foglalkozásterv kategória díjazottai

Foglalkozásterv kategóriában a Pénziránytű Tanári Díjat és a vele járó 250.000 Ft alapítványi támogatást, a következő pedagógusok nyerték:

Pintérné Kordás Erzsébet, a Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum tanára, az Okosan a hitelekről témában, középiskolás tanulók számára készített „Hiteles vagy?” című 90 perces foglalkozástervéért. A játékosítás alapelemeit is tartalmazó ötletes, konstruktivista pedagógiai elveket valló foglalkozásterv változatos oktatási módszereket alkalmaz, a tanulói munkaformákat mindig az oktatási tartalmakhoz, igényekhez igazítja és optimálisan ötvözi az együttműködést a versennyel.

Pintérné Kordás Erzsébet: „Már több, mint 30 éve dolgozom közgazdász tanárként. Fő profilom a számvitel, a statisztika és a közgazdaságtan oktatása. Míg ezek a tantárgyak inkább a vállalkozásokban zajló folyamatokkal foglalkoznak, addig a pénzügy órákon olyan hasznosítható tudást is át tudok adni a tanulóknak, amit a mindennapi életük során alkalmazhatnak. Nemcsak saját diákjainknak, hanem általános iskolásoknak is rendszeresen szervezek szakmai programokat, versenyeket, ahol játékos módszerekkel tudom felkelteni a figyelmüket gazdasági, pénzügyi témák iránt, hogy tudatosan intézzék majd a pénzügyeiket. Hiszem, hogy a tanításom során alkalmazott IKT-eszközökkel könnyen sikerül fenntartanom a fiatalok érdeklődését és közelebb tudom hozni hozzájuk a pénz világát. Úgy tapasztalom, hogy a játékos feladatok segítségével fejlődik a tanulók problémamegoldó és együttműködési készsége is. Bízom benne, hogy a „Hiteles vagy?” szabadulószoba játék során élményszerűen juthatnak új ismeretekhez a diákok:"

Újhelyiné Kenéz Zsuzsanna, az Aggteleki Általános Iskola pedagógusa a Megtakarításból befektetés témában 5-6. osztályosoknak készített 2x45 perces foglalkozástervéért. Sokrétű, játékos foglalkozásterv, melynek során a tanulók kooperatív munkában ismerik meg a megtakarításokhoz, befektetésekhez szükséges fogalmakat, illetve a fenntartható életmód alapelemeit.

Újhelyiné Kenéz Zsuzsanna: „Ebben az anyagias világban rendkívüli módon érdekli a tanulókat a pénz és minden a pénzhez kapcsolódó ismeret. Legyen szó matematika, digitális kultúra, magyar vagy testnevelés órákról (pénzes fogók). Meglátásom szerint a tanulók sokoldalú kompetenciáinak nélkülözhetetlen feltétele a pénzügyi nevelés. A gyermekek már 6-7 éves koruktól tudják, hogy mindennek ára van, a családokban szerzett ismereteiket az iskolába kerülve bővíthetjük a tanórák és a szabadidős tevékenységek keretein belül egyaránt. Igazán szerencsések a mai gyerekek, mert kapnak segítséget ahhoz, hogy az oly sokszor bonyolult pénzügyi világban eligazodhassanak (zsebpénz, diákmunka, munkabér, megtakarítás, hitel, adózás, szerepjátékok, közmondások, fogalmak stb.) Ebben a témában nagyon jól motiválhatóak a tanulók, minden játékos, egyszerű és összetettebb feladatot szívesen megoldanak, interaktív, online vagy személyes jelenléttel egyaránt. Örülök, hogy sokat tehetek magam is azért, hogy megtanulják a majdani bevételeiket, kiadásaikat pénzügyileg tudatosan kezelni és ehhez kiváló segítséget nyújt a Pénziránytű Alapítvány nagyszerű kezdeményezése."

Varga-Poór Adrienn, a Győri SZC Bolyai János Technikum oktatója a "Megtakarításból befektetés a JuKoB társasjátékkal" című, 11-12. évfolyamos diákoknak készített 2x45 perces foglalkozástervéért. Szépen, részletesen kidolgozott koncepció, melyben megvalósul a klasszikus társasjáték frappáns áthelyezése a digitális megoldások világába.

Köszönjük minden pályázónak a beérkezett színvonalas munkákat, egyben szeretettel gratulálunk díjazottainknak!

 

Pályázati kiírás

A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdetjük a Pénziránytű Tanári Díjat – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért és a módszertani kultúra fejlesztéséért. A pályázat célja, hogy teret adjunk jó gyakorlatuk bemutatására a modern pedagógiai módszerek és a pénzügyi nevelés iránt elkötelezett tanároknak, oktatóknak. A felhívásra a pénzügyi nevelésben kiemelkedő módszertani munkát végző általános- és középiskolai pedagógusok jelentkezését várjuk.

Az idei tanévben a PÉNZ7 programsorozathoz kapcsolódva ismét két kategóriában lehet pályázni:

  • Projektterv kategóriában a Megtakarításból befektetés témakörében,
  • Foglalkozásterv kategóriában pedig a Megtakarításból befektetés vagy az Okosan a hitelekről témaköreiben várjuk a pályázatokat.

Díjazás:

  • A Projektterv kategóriában elnyerhető támogatás összege pályázatonként 600.000 forint. Amennyiben egy projekttervet két pedagógus készít el, abban az esetben az elnyerhető összeg megoszlik a pályázók között.
  • A Foglalkozásterv kategóriában elnyerhető támogatás összege személyenként 250.000 forint. Ebben a kategóriában csak egyedül lehet pályázni.
  • A Magyar Bankszövetség felajánlásával Különdíjként egy kiválasztott pályázó 100.000 forint értékű vásárlási utalványban részesül.

Az elbírálás során mind a két kategóriában maximum a 3-3 legmagasabb pontszámot elérő pályázatot díjazzuk. A díjazásnak nem feltétele, de az elbírálás során előnyt élveznek azon intézmények tanárainak pályázatai, amelyek csatlakoztak, vagy legkésőbb 2024. január 8-ig csatlakoznak a Pénziránytű Iskolahálózathoz. Információk és ingyenes csatlakozási lehetőség a https://penziranytu.hu/iskolahalozat oldalon található.

Jelentkezés menete és határideje:

A pályázó(k) a Pénziránytű Alapítvány által erre a célra biztosított online jelentkezési felületen tudják pályázatukat benyújtani.

Az online jelentkezési felület elérése: https://online-kerdoiv.com/index/v/h/tanaridij20232024

Pályázati határidő: 2024. január 8. 15:00 óra

Több pályázat benyújtása esetén minden egyes pályázathoz külön jelentkezés szükséges az online felületen.

A jelentkezési lap kitöltésén túl szükség van a pályázati anyag feltöltésére is.

A pályázati anyag feltöltési helye (a link az online jelentkezési felületről is elérhető): https://www.dropbox.com/request/25tP1PjlHEPOGCbtuj1o

(A pályázat feltöltéséről az Alapítvány külön értesítést nem küld. Az esetleges hiánypótlásra az Alapítvány emailben történő jelzése alapján, egyszeri alkalommal, a jelzést követő 3 munkanapon belül van lehetőség.)

Elbírálás, eredményhirdetés

A sikeres pályázáshoz szükséges szakmai és módszertani segédanyagok, valamint az elbírálás menetével kapcsolatos információk a pályázati kiírásban találhatók. A pályázat eredményéről az Alapítvány elektronikus úton értesít minden jelentkezőt, továbbá a díjazottak nevét és iskoláját, valamint a nyertes pályázatokat honlapján is közzéteszi.

Eredményhirdetés: 2024. február 21.

A díjak átadására várhatóan a 2024. évi PÉNZ7-hez kapcsolódva, ünnepélyes keretek között kerül sor.

További részletes információk, kapcsolat

  • Pályázati kiírás ITT
  • Projektleírás sablon ITT
  • Foglalkozásterv-leírás sablon ITT

Az előző évi pályázat, illetve a 2022/2023 tanév díjazottai és pályaműveik ITT érhetők el.

A díjjal, illetve jelentkezéssel kapcsolatos további információ az iskolahalozat@penziranytu.hu email címen kérhető.

Köszönjük, hogy Önök is fontosnak tartják a diákok pénzügyi tudatosságának innovatív fejlesztését, sikeres pályázást kívánunk!