Tudományos kutatások

 

Családok-háztartások gazdálkodása, adókedvezményei, család- és otthonteremtési támogatása, pénzügyi tudatossága kutatási témakör – Prof. Dr. Lentner Csaba

Lentner, Csaba
Beköszöntő gondolatok Baritz Sarolta Laura OP könyvéhez
In: Baritz, Sarolta Laura OP - Háromdimenziós gazdaság : Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában
Budapest, Magyarország : Kairosz Kiadó, (2016) pp. 12-16. , 5 p.

https://www.researchgate.net/publication/311983988_Bekoszonto_gondolatok...

Lentner, Cs ; Sági, J ; Tatay, T
A magyar családtámogatási rendszer prioritásai
ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 2017 : 3 pp. 37-46. , 10 p. (2017)

http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/10906/445-8...

Tatay, Tibor ; Neumanné, Virág Ildikó ; Lentner, Csaba ; Sági, Judit
Az otthonteremtési támogatási rendszer értékelése egy kérdőíves vizsgálat tükrében
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 13. évf : 1-3 pp. 27-40. , 14 p. (2017)

https://polgariszemle.hu/aktualis-szam/139-allampenzugyek/881-az-otthont...

Judit, Sági ; Tibor, Tatay ; Csaba, Lentner ; Ildikó, Virág Neumanné
Certain Effects of Family and Home Setup Tax Benefits and Subsidies
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 62 : 2. pp. 171-187. , 17 p. (2017)

https://www.asz.hu/storage/files/files/public-finance-quarterly-articles...

Lentner, Csaba
Angyalokról, hírnökökről
In: Paul, H Dembinsky (szerk.) Etika és felelősség a pénzügyi életben [Ethics and Responsibility in Finance]
Budapest, Magyarország, New York, Amerikai Egyesült Államok, London, Egyesült Királyság / Anglia : Kairosz, Taylor and Francis Group, Routledge Focus, (2018)pp. 7-9. , 3 p.

https://www.researchgate.net/publication/323153072_Lentner_Csaba_Angyalo...

Sági, Judit ; Tatay, Tibor ; Lentner, Csaba ; Neumanné, Virág Ildikó
A család- és otthonteremtési adókedvezmények, illetve támogatások egyes hatásai
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 62 : 2 pp. 173-189. , 17 p. (2017)

http://www.penzugyiszemle.hu/documents/sagi-tatay-tsai-2017-2-mpdf_20170...

Judit, Sági ; Csaba, Lentner ; Tibor, Tatay
Family Allowance Issues – Hungary in Comparison to Other Countries
POLGÁRI SZEMLE: GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 14 : Special Issue pp. 290-301. , 12 p. (2018)

https://eng.polgariszemle.hu/current-publication/147-social-policy/923-f...

Judit, Sági ; Csaba, Lentner
Certain Aspects of Family Policy Incentives for Childbearing—A Hungarian Study with an International Outlook
SUSTAINABILITY 10 : 11 p. 3976 (2018)

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3976

Tatay, Tibor ; Sági, Judit ; Lentner, Csaba
A család és otthonteremtési kedvezmény költségvetési terheinek előreszámítása, 2020-2040
STATISZTIKAI SZEMLE 97 : 2 pp. 192-212. , 21 p. (2019)

http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2019/2019_02/2019_02_192.pdf

Banki társadalmi felelősségvállalás témakör – Prof. Dr. Lentner Csaba

Lentner Csaba
Convergence in Central Banking Regulation - What EU Candidates in South East Europe can Learn from the Hungarian Experience
JAHRBUCH FÜR OSTRECHT 59 : 2 pp. 383-401. , 19 p. (2018)
Nyelv: Angol
https://www.researchgate.net/publication/330222227_Convergence_in_Centra...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Social Responsibility in the Operation of Central Banks
FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 16:(2) pp. 64-85. (2017)
Nyelv: Angol
http://english.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/social-responsibility-csa...
https://www.researchgate.net/publication/318119607_Social_Responsibility...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Társadalmi felelősség a központi bankok működésében
HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 16. évf:(2) pp. 64-85. (2017)
http://www.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/tarsadalmi-felelosseg-lentner...
https://www.researchgate.net/publication/318112041_Tarsadalmi_felelosseg...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Társadalmi felelősségvállalás a központi bankok működésében- jogi, gazdasági, etikai kontextusban
JURA 23. évf:(2) pp. 377-389. (2017)
https://www.researchgate.net/publication/322835850_Tarsadalmi_felelosseg...

Csaba Lentner, Tibor Tatay, Krisztina Szegedi, Sujit Chauduri
Corporate Social Responsibility in the Banking Sector
FIRMA I RYNEK: ZESZYTY NAUKOWE ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOLY BIZNESU: RECENZOWANE INTERNETOWE CZASOPISMO NAUKOVO 51:(1) pp. 53-64. (2017)
Nyelv: Angol
https://www.researchgate.net/publication/303697394_Corporate_Social_Resp...

Csaba LENTNER, Krisztina SZEGEDI, Tibor TATAY, Renáta MACHOVÁ
Spoločenská zodpovednosť centrálnych bánk [Corporate Social Responsibility in the Contex of Central Banks]
PODNIKOVÁ REVUE 16:(37) pp. 7-25. (2017)
Nyelv: Szlovák
https://www.researchgate.net/publication/319272948

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(1) pp. 96-104. (2015)
https://www.asz.hu/storage/files/files/penzugyiszemle/2015/lentner_szege...
https://www.researchgate.net/publication/312057054_Tarsadalmi_felelosseg...

Csaba Lentner, Krisztina Szegedi, Tibor Tatay
Corporate Social Responsibility in the Banking Sector
PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(1) pp. 95-103. (2015)
http://real.mtak.hu/36560/1/a_lentner_szegedi_tatay_2015_1.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303697394_Corporate_Social_Resp...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
A központi bankok társadalmi felelőssége
VEZETÉSTUDOMÁNY 46:(9-10) pp. 35-47. (2015)
https://www.researchgate.net/publication/295706153_A_kozponti_bankok_tar...

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
A társadalmi felelősségvállalás helye és szerepe a bankszektorban
TÉR-GAZDASÁG-EMBER 2:(1) pp. 57-65. (2014)
http://real.mtak.hu/36563/7/bankszektor_TGE_II_evf01.pdf

Lentner Csaba, Szegedi Krisztina, Tatay Tibor
Társadalmi felelősségvállalás a bankszektorban
In: Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia (szerk.)
"A tudomány és a gyakorlat találkozása" Kautz Gyula Emlékkonferencia. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2014.06.17 Győr: Széchenyi István Egyetem, 2014. Paper Lentner_tarsak. 7 p.
(ISBN:978-615-5391-33-0)
Nyelv: Magyar
http://real.mtak.hu/36561/1/u_Lentner_tarsak.pdf

Lentner Csaba
A pénzintézetek társadalmi felelősségvállalásának új dimenziói és a könyvvizsgálat szerepe
SZÁMVITEL ADÓ KÖNYVVIZSGÁLAT: SZAKMA 53:(7-8) pp. 348-350. (2011)
http://real.mtak.hu/36520/1/publications_01.pdf
https://www.researchgate.net/publication/312041480_A_penzintezetek_tarsa...

Lentner Csaba, Szigeti Cecília, Borzán Anita
New Dimensions of Banks Social Responsibility
In: Szente Viktória, Szendrő Katalin, Varga Ákos, Barna Róbert (szerk.)
Sustainable economics, community strategies: abstracts of the 3rd International Conference of Economic Sciences. 241 p.
Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2011.05.19-2011.05.20. Kaposvár: Kaposvár University, Faculty of Economic Science, 2011. pp. 29-48.
(ISBN:978-963-9821-31-6)
Nyelv: Angol

Csaba Lentner, Cecília Sziget, Anita Borzán
Economic and social responsibility of financial auditing: a new dimension
In: Szente Viktória, Szendrő Katalin, Varga Ákos, Barna Róbert (szerk.)
Sustainable economics, community strategies: abstracts of the 3rd International Conference of Economic Sciences. 241 p.
Konferencia helye, ideje: Kaposvár, Magyarország, 2011.05.19-2011.05.20. Kaposvár: Kaposvár University, Faculty of Economic Science, 2011. p. 135.
(ISBN:978-963-9821-31-6)
Nyelv: Angol

Borzán Anita, Lentner Csaba, Szigeti Cecília
A pénzügyi vállalkozások felelősségvállalásának új dimenziói
ECONOMICA (SZOLNOK) 4:(11) pp. 22-30. (2011)
http://www.matarka.hu/egy-kozlemeny-oldala.php?MatarkaID=2048614

Anita Borzán, Csaba Lentner, Cecília Szigeti
Economic and social responsibility of financial auditing: a new dimension
REGIONAL AND BUSINESS STUDIES 3:(No 3 / Suppl 1) pp. 395-402. (2011)
3rd International Conference of Economic Sciences: Sustainable economics – community strategies. Kaposvár, Magyarország: 2011.05.19 -2011.05.20. (Kaposvári Egyetem)
Nyelv: Angol
http://journal.ke.hu/rbs/index.php/rbs/article/viewFile/57/58

Anita Borzan, Csaba Lentner, Cecília Szigeti
Economic and Social Responsibility of Financial Audit in New Dimension
STUDIA UNIVERSITATIS VASILE GOLDIS ARAD – SERIA STIINTELE VIETII (LIFE SCIENCES SERIES) 2011:(1) pp. 22-27. (2011)
Nyelv: Angol