Pénziránytű Tanári Díj 2021/2022

A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdettük tanári díj pályázatunkat, ahol teret adtunk jó gyakorlatuk bemutatására a modern pedagógiai módszerek és a pénzügyi nevelés iránt elkötelezett tanároknak, oktatóknak.

Az idei tanévben a PÉNZ7 programsorozathoz kapcsolódva két kategóriában és két választható témában díjaztuk a pályázó pedagógusokat.


Projektterv kategóriában a Pénziránytű Tanári Díjat és a vele járó pályázatonkénti 400.000 Ft alapítványi támogatást, valamint egy-egy Wacom Intuos digitális rajztáblát nyertek:


Hegyi Viktória és Sánchez Adrienn, a BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum pedagógusai, közösen benyújtott „Kirándul a 9.B!” című, pénzügyi tervezés és megtakarítások témában készített projekttervükért.

Hegyi Viktória: "Minden képzés annyit ér, amennyit később hasznosítunk belőle" - sulykolta belém egyik trénerem, még anno az üzleti életben. Erre minden nap figyelmeztetem magam, amikor belépek a tanterembe. Ez a 4. tanévem oktatóként a BGSzC Keleti Károly Közgazdasági Technikumban. Előtte a versenyszférában dolgoztam. Mivel ott projekt alapú volt a munkavégzés, számomra természetes volt ennek a szemléletnek a folytatása. A hangsúlyt a motivációra helyezem, igyekszem a diákok érdeklődését is felkelteni. Ennek a projekttervnek a fókuszában is az ő mindennapjaik egyik fontos kérdése áll, az osztálykirándulás. A pénzügyi tudatosság elsajátítását ezáltal így már 9. évfolyamon, a gyakorlatban is támogathatjuk. És persze az osztályfőnökök áldozatos munkáját is segíthetjük. Kívánom mindenkinek: Kirándulásra fel!

 

Sánchez Adrienn: „Régóta dolgozom közgazdász tanárként. Örülök annak a lehetőségnek, hogy a tanított tantárgyaimból kifolyólag tényleg olyan ismereteket adhatok át a diákjaimnak, amiket a padból kikerülve hasznosítani is tudnak. Tapasztalatból tudom, hogy az olyan tananyagok, aminek az elsajátításában aktívan, de főleg interaktívan részt vesznek, könnyebben, jobban rögzülnek. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a projektpedagógia módszerére, örülök, hogy a komfortzónámból kimozdulva részese lehetnek ennek a flow-nak. A Kirándul a 9.B! projekt bármelyik iskolában megállja a helyét, hiszen a diákok számára az egyik legfontosabb esemény, az osztálykirándulás megtervezését foglalja magába, szinte észrevétlenül kapcsolva hozzá a pénzügyi tervezés és megtakarítás témakörének alapfogalmait, ismereteit.

 

Grubits Márta, a Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum tanára a „Kezünkben a jövő” című, pénzügyi tervezés és megtakarítások témában készített projekttervéért.

Grubits Márta: „Közel 20 éve dolgozom közgazdász tanárként. A folyamatosan változó környezethez való alkalmazkodás egyik lehetséges módjának a folyamatos önfejlesztést, önképzést tartom, törekszem lépést tartani a technika fejlődésével, és a megszerzett ismereteket beépíteni pedagógiai gyakorlatomba. A tanulók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére jó lehetőséget nyújt a projektpedagógiai módszerek alkalmazása. Korábban, a tanirodai gyakorlat során is alkalmaztam már a gyakorlati problémából kiinduló, a tanulók aktív tevékenységére építő projektpedagógiai módszereket, amelyeket a diákok is pozitívan fogadtak. Az elkészített projektterv tantárgyfüggetlen, a megvalósításhoz nincs szükség különösebb gazdasági- pénzügyi ismeretekre, akár osztályfőnöki órákon is megvalósítható.

 

Kiss Mónika Mária, a Szegedi Orczy István Általános Iskola pedagógusa a „Metropolandia” című, pénzügyi tervezés és megtakarítások témában készített projekttervéért.

Kiss Mónika Mária: „Digitális pedagógiával 2006 óta foglalkozom: ekkor fedeztük fel olasz partneremmel az eTwinning világát. A gyerekek az eltelt években számos élménnyel, kalanddal gazdagabban, fontos témákról gondolkodhattak más településen, országokban élő kortársaikkal. A projektek, melyek megvalósításában iskolánk vezetősége, kollégáim, szülők támogatnak, pedagógiai gyakorlatom alapvető elemei lettek. Általuk erősödik osztályközösségünk, változatosabban tanulhatunk, a kisdiákok felfedezhetik a feldolgozott témák, világunk összefüggéseit. Osztálytermi projektünk, a Metropolandia kapcsán, egyik fő célunk a pénzügyi tudatosság megalapozása volt. Az átélt élményeink során a negyedikesek játszva tanultak, gondolkodtak, számos gyakorlati, a mindennapokban jól hasznosítható ismerettel gazdagodtak. Ezért ajánlom szeretettel programunk adaptálását, melyhez sok sikert, szép élményeket kívánok.”

 

A Magyar Bankszövetség különdíját és a vele járó Asus VivoBook laptopot Éder Márta, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógusa kapta az „Egy átlagos napnak indult...”  című, digitális pénzügyi biztonság témában készített projekttervéért.

Éder Márta: „1999 óta vagyok pedagógus, szerencsém van, mert a munkám a hobbim, s talán ezért is tudom fenntartani motivációm. Nyitott vagyok az innovatív lehetőségek iránt, s szívesen próbálok ki 21. századi módszereket, eszközöket az oktatásban. Projektek során nagyobb lehetőség nyílik a komplex ismeretszerzésre, kompetencia- és személyiségfejlesztésre, ezért kifejezetten javasom. A diákok a projektmunka során szinte észrevétlenül tanulnak, s az egymástól való tanulás lehetősége is adott, ezért mondhatjuk „két legyet ütünk egy csapásra”. A „pénz nem játék”- szoktam mondani, azonban annak használatát tanítani és tanulni kell, nem velünk született képesség. Ezt szem előtt tartva dolgoztam ki a pályázatra benyújtott projektet.”

 


Foglalkozásterv kategóriában a Pénziránytű Tanári Díjat és a vele járó fejenkénti 150.000 Ft alapítványi támogatást, valamint egy-egy Wacom Intuos digitális rajztáblát nyerték:


Kissné Madák Andrea, a BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum oktatója digitális pénzügyi biztonság témában készített 2x45 perces foglalkozástervéért.

Kissné Madák Andrea: „Az egyik legfontosabb célom a mindennapokban is használható szakmai tudás átadása. A diákok érdeklődése folyamatosan változik, ez egyértelművé teszi számomra, hogy a pedagógiai módszereimet is folyamatosan meg kell újítani, és a digitális oktatás módszereit kell a tanórákra bevinni. Az elkészült foglalkozástervemben igyekszem minél több digitális platform segítségével felkelteni az érdeklődést a diákokban a digitális pénzügyi biztonság témakörrel kapcsolatban. A diákok napjainak nagy része online térben folyik, ahhoz, hogy felismerjék az online világban rejlő kockázatokat, támadásokat, beszélnünk kell róla az iskolában is. Olyan információkat igyekeztem digitális formába önteni, amelyek segítik a diákokat abban, hogy felnőttként tudatosan használják majd a pénzügyi tér adta előnyöket, miközben tisztában lesznek a kockázatokkal is.”

 

Seres Zoltán, a Budapest VIII. kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára a pénzügyi tervezés, megtakarítások témában készített 90 perces foglalkozástervéért.

Seres Zoltán: „2020-ban végeztem az ELTE-n földrajz-történelem szakos tanárként, jelenleg abban a középiskolában tanítok, amelyben érettségiztem. Nagy élmény volt a pályázaton dolgozni, izgalmas volt kitalálni egy olyan kártyajátékot, amely amellett, hogy élvezetes, fejleszti a tanulók társas kapcsolati kompetenciáit, valamint pénzügyi tudatosságát. A legtöbbet a kártyák stílusán és megjelenésén dolgoztam, hiszen fontos szempont volt, hogy a tanulók számára esztétikailag is vonzó játékot készítsek. A „Dönts okosan!” kártyák szituációi és az egyes kártyalapokon található QR-kódok célja, hogy változatossá tegye a játékot. Mindenképpen ajánlom a foglalkozásterv gyakorlati megvalósítását, reményeim szerint ebben a 90 percben valamennyi tanuló és tanár talál majd kedvére való tevékenységet.”

 

A díjazott projekt és foglalkozásterveket jó gyakorlatként a 2022. március 7-11. között zajló PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét tananyagai között is elérhetővé tesszük a PÉNZ7 oldalán.

Köszönjük minden pályázónak a beérkezett színvonalas munkákat, egyben szeretettel gratulálunk díjazottainknak!

 

Pénziránytű Tanári Díj 2021/2022 pályázati kiírás

A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdetjük tanári díj pályázatunkat, ahol teret adunk jó gyakorlatuk bemutatására a modern pedagógiai módszerek és a pénzügyi nevelés iránt elkötelezett tanároknak, oktatóknak. A felhívásra a pénzügyi nevelésben kiemelkedő módszertani munkát végző általános- és középiskolai pedagógusok jelentkezését várjuk.

Az idei tanévben a PÉNZ7 programsorozathoz kapcsolódva két kategóriában és két választható témában lehet pályázni.

Kategóriák:
• Projektpedagógia módszerével megvalósított projektterv
vagy
• 45, illetve 90 perces tanórai/szakköri, foglalkozásterv
 

Témák:
• Pénzügyi tervezés, megtakarítások
vagy
• Digitális pénzügyi biztonság

Az elbírálás során mind a két kategóriában maximum a 3-3 legmagasabb pontszámot elérő pályázatot díjazzuk.

A díjazás mértéke projektterv kategóriában 400 000 forint, míg a foglalkozásterv kategóriában elnyerhető támogatás összege személyenként 150.000 forint. A díjazott pályázatok készítői ezen felül egy-egy Wacom Intuos digitális rajztáblát is kapnak
Projektterv kategóriában a pályázatot akár két pedagógus is benyújthatja, azonban a nyeremény összege megoszlik a pályázók között.
Az idei évben a Magyar Bankszövetség felajánlásával különdíjként egy, a zsűri által kiválasztott pályázó Asus VivoBook laptopot kap munkája elismeréseként.

A kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot, valamint a projekt- vagy a foglalkozásterv-leírást tartalmazó fájlt az alábbi dropbox linkre feltöltve lehet benyújtani legkésőbb 2022. január 17. 15:00 óráig.
Dropbox link: https://www.dropbox.com/request/dvAPsTWM2b2rceReanoI

A jelentkezés eredményéről az Alapítvány elektronikus úton értesít minden jelentkezőt legkésőbb 2022. február 10-ig. A díjak átadására várhatóan a 2022. évi PÉNZ7-hez kapcsolódva, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos további részletes információk:
• A pályázati kiírás teljes szövege ITT
• Projektleírás sablon ITT
• Foglalkozásterv-leírás sablon ITT
• Egyéni jelentkezési adatlap ITT
• Páros projekt jelentkezési adatlap ITT

Példa a Tanári díj pályázat projekttervhez az alábbi videóban érhető el: Projektpedagógia

Az előző évi pályázat ITT érhető el.