Pénziránytű Tanári Díj a pénzügyi nevelés elkötelezett pedagógusai számára

2017. november 23.
 

A Pénziránytű Alapítvány idén először hirdeti meg középiskolai hálózatának a Pénziránytű Tanári Díj – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért járó díjat a 2017/2018-as tanévre, amelyre közgazdász és nem közgazdász végzettségű pedagógusok jelentkezését várják.

A díjra olyan magyarországi középfokú közoktatási intézményben dolgozó pedagógusok jelentkezhetnek, akik a jelenben, illetve a közelmúltban kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a diákok gazdasági- és pénzügyi ismereteinek és tudatosságának fejlődéséhez.

Az elismerést, és a vele együtt járó támogatást maximum 3 közgazdász és 3 nem közgazdász végzettségű pedagógus nyerheti el a 2017/2018-as tanévre.

A jelentkezés feltétele a jelentkezési adatlap kitöltése, a pénzügyi nevelési tevékenység bemutatása, továbbá két referenciaszemély írásbeli ajánlása is. Bár a jelentkezést a pedagógusnak alá kell írnia, de ha egy tantestület vagy intézményvezető szeretné elismerni egy kolléga munkáját, akkor a jelentkezési dokumentumok összeállítását akár ő is elvégezheti.

Előnyben részesülnek az értékelésnél azok a pedagógusok, akik tevékenységük során használják az előző évek Pénz7 tananyagait, tanórán vagy azon kívül használják az Iránytű a Pénzügyekhez vagy Küldetések a pénz világában c. tankönyvet, részt vettek vagy a jelentkezés benyújtásáig beadták jelentkezésüket a Pénziránytű Alapítvány által akkreditált 30 órás, akkreditált tanárképzésre, diákjaikkal részt vettek a Pénziránytű Iskolahálózat vagy (amennyiben az iskola 6 vagy 8 évfolyamos) a BankVelem programjain, pályázatain, továbbá önálló jó gyakorlatukat teljeskörű dokumentációval (pl. feladatlapok, segédanyagok stb.) bemutatják és hozzájárulnak az Alapítvány által nonprofit tevékenysége keretében történő oktatási célú felhasználásukhoz.

A jelentkezés határideje 2018. január 8. (hétfő), eddig kell az aláírt jelentkezési lapot, valamint a további dokumentumokat elektronikusan és postai úton is el kell juttatni az Alapítvány részére. A független bírálók döntése alapján kiválasztott nyertesek részére az oklevelek átadására ünnepélyes keretek között, 2018. első félévében kerül sor.

A díjjal, illetve jelentkezéssel kapcsolatos további információ a penziranytu@penziranytu.hu email-címen kérhető.