Tanártovábbképzés

Tanártovábbképzés
Középiskolai tanároknak

A „Mindennapi pénzügyeink – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési intézményekben” című 30 órás, akkreditált továbbképzés 2015-ben indult és elsősorban a nem közgazdász végzettségű középiskolai tanároknak nyújt a különböző műveltségterületek tanóráiba beépíthető pénzügyi-gazdasági ismereteket és jól használható módszertani ötleteket.

2015 ősze óta már több, mint 1600 tanár vett részt a képzésen. Többek között azok a szakgimnáziumi tanárok is, akik a 2017 szeptemberétől minden szakgimnázium 10. évfolyamán kötelező pénzügyi és vállalkozási ismereteket fogják oktatni. A továbbképzés célja szerint a történelem, földrajz, matematika, életvitel tanároknak, illetve osztályfőnököknek és lelkes versenyfelkészítőknek segít a tárgyaikban megjelenő gazdasági tartalmakhoz kapcsolódó háttértudásuk megerősítésében, kooperatív és játékos módszerekkel.

A képzés költségeit az Alapítvány fedezi, így a tanárok és az iskolák számára a részvétel ingyenes.

 Időpont Szervező POK Helyszín Kapcsolattartó E-mail
         
         
         
         
 

A képzésekkel kapcsolatos további információ: Szigeti Zsuzsa – Szigeti.Zsuzsa@penziranytu.hu

Mindkét akkreditált, 30 órás képzésre a szervezők az http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon várják a jelentkezéseket.

Tematikus 5 órás képzések KÖZÉPISKOLAI TANÁROKNAK

A Pénziránytű Alapítvány honlapjáról letölthető a Számoljunk a befektetésekkel című matematika példatárunk, amely a gyakorlatias oktatást segíti a 9-12. évfolyamon, a matematika kerettantervnek megfelelő témák feldolgozásával. A pozitív fogadtatásra tekintettel augusztusban minden magyarországi középiskolába eljuttattuk a példatárat, így ebben a tanévben minden középiskolai diák és matematika tanár részére rendelkezésére áll és színesítheti a tanórákat.

A fenti kiadványhoz kapcsolódóan szeretnénk a matematika tanárok figyelmébe ajánlani egy napos (5 órás), ingyenes képzéseinket, amelyek elvégzéséről az intézményvezető döntése alapján a 120 órás továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható igazolást adunk.

A továbbképzés 5 tematikus órából áll, melyeken a számítási feladatok megoldásához szükséges 5 fő témakör legfontosabb elméleti hátterével ismertetjük meg a résztvevőket interaktív módon. Célunk, hogy a munkafüzet közös felfedezése által a kollégák magabiztossá, az egyszerű befektetési számítások gazdasági vonatkozásaiban jártassá váljanak, hogy saját szaktudásukat kiegészítve hatékonyan tudják beépíteni hétköznapi gyakorlatukba a munkafüzet által kínált új típusú feladatokat.
5 fő témakörünk:
Egyszerű és kamatos kamatozás
Valuta és deviza számítások
Kötvény-befektetések
Részvény-befektetések
Ingatlan-befektetések

 
 
 
A nyáron készült el legújabb fejlesztésünk, egy, a történelem érettségi gazdasági – pénzügyi témaköreit feldolgozó képességfejlesztő feladatgyűjtemény. A történelem tanárok munkáját segítő, hiánypótló kiadványt szintén augusztusban juttattuk el minden magyarországi középiskolába, a teljes érettségiző évfolyam és tanáraik részére.

A fenti kiadványhoz kapcsolódóan szeretnénk – elsősorban érettségire felkészítő - történelem tanárok figyelmébe ajánlani az egy napos (5 órás), ingyenes képzéseinket, amelyek elvégzéséről az intézményvezető döntése alapján a 120 órás továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható igazolást adunk.

A képzés célja az új feladatgyűjtemény megismertetése az egyes témakörök feladattípusainak megoldásával, háttérismeretek megvilágításával.

 
A képzésekkel kapcsolatban Szigeti Zsuzsát kereshetik az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen és munkaidőben telefonon: +36 20 365 6299.

Ezeken az elérhetőségeken jelezhetik kihelyezett képzéssel kapcsolatos igényüket is. A kihelyezett képzés indításának a feltétele minimum 15 fő együttes jelentkezése és a helyszín (osztályterem) biztosítása.

Tanártovábbképzés
Általános iskolai tanároknak

2016 őszétől általános iskolai tanárok számára is elindult a pénzügyi - gazdasági képzés. A „Pénz-ügyek a hétköznapokban – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei az általános is-kola felső tagozatán” című akkreditációt elnyert 30 órás program révén az 5-8. osztályokban taní-tó pedagógusok szakszerű felkészítést kaphatnak a gazdasági és pénzügyi témák oktatásához.

A tanártovábbképzés célja, hogy segítse a felsős osztályokban tanító pedagógusokat a Nemzeti Alaptanterv különböző műveltségterületein belül megjelenő gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint az ehhez kötődő készségek fejlesztésével kapcsolatos feladataik ellátásában. Az általá-nos iskolák 5-8. osztályában az Életvitel és gyakorlat, a Földünk és környezetünk, illetve az Ember és társadalom műveltségterület tartalmaz gazdasági és pénzügyi ismereteket – a gyakorlatban azonban ezek gyakran kimaradnak a tanrendből. A Pénziránytű Alapítvány tapasztalatai szerint ennek elsődleges oka az, hogy a szaktanárok nem érzik magukat megfelelően felkészültnek a témakör oktatásához. Az ingyenesen elérhető, 30 kreditértékű továbbképzési program ezt a hi-ányosságot pótolja, s hozzásegíti a pedagógusokat, hogy magas színvonalon adhassák tovább a hétköznapi életben nélkülözhetetlen ismereteket.

A továbbképzés hangsúlyosan foglalkozik a család és a háztartások gazdálkodásával, így például kitér a családi költségvetés szerepére, a hitelfelvétel és a befektetések témájára, illetve a mun-kapiaci kapcsolatok működésére. A következő lépcső a nemzetgazdaság szintje: ebben a téma-körben a résztvevők a vállalkozások és az állam szerepével ismerkedhetnek meg. Végül a tanfo-lyam betekintést nyújt a nemzetközi gazdaság összefüggéseibe; elsősorban az Európai Unió mű-ködésébe, a fenntarthatóság kérdéskörébe és egyéb globális problémák hátterébe. A 30 órás tanfolyam a pénzügyi-gazdasági ismereteken túl jól használható módszertani ötleteket is nyújt, ezzel is segítve a résztvevő tanárok gyakorlati munkáját.

A képzés költségeit az Alapítvány fedezi, így a tanárok és az iskolák számára a részvétel ingyenes.

 

A képzésekkel kapcsolatos további információ: Szigeti Zsuzsa – Szigeti.Zsuzsa@penziranytu.hu

Mindkét akkreditált, 30 órás képzésre a szervezők az http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon várják a jelentkezéseket.

Tematikus 5 órás képzések ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROKNAK

A Pénziránytű Alapítvány ingyenes, öt órás képzés keretében segíti a matematika tanárokat, az EKE- OFI új generációs, 5-6-7-8. évfolyamos matematika munkafüzetének Mindennapi pénzügyek fejezetében található feladatok tanórai alkalmazásában. A képzést tartó tréner a munkafüzet és a használatot támogató tanári kézikönyv készítésében is részt vett. Segítségével a feladatok megoldásán túl a közgazdasági összefüggések és a feladatok hátterét is tisztábban fogják látni a tanfolyam résztvevői.
A képzés elvégzéséről az intézményvezető döntése alapján a 120 órás továbbképzési kötelezettségbe is beszámítható igazolást adunk.

A képzésekkel kapcsolatban Szigeti Zsuzsát kereshetik az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címen és munkaidőben telefonon: +36 20 365 6299.