Tanártovábbképzés

Tanártovábbképzés
Középiskolai tanároknak

A „Mindennapi pénzügyeink – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei a középfokú köznevelési intézményekben” című 30 órás, akkreditált továbbképzés 2015-ben indult és elsősorban a nem közgazdász végzettségű középiskolai tanároknak nyújt a különböző műveltségterületek tanóráiba beépíthető pénzügyi-gazdasági ismereteket és jól használható módszertani ötleteket.

2015 ősze óta már több, mint 1400 tanár vett részt a képzésen. Többek között azok a szakgimnáziumi tanárok is, akik a 2017 szeptemberétől minden szakgimnázium 10. évfolyamán kötelező pénzügyi és vállalkozási ismereteket fogják oktatni. A továbbképzés célja szerint a történelem, földrajz, matematika, életvitel tanároknak, illetve osztályfőnököknek és lelkes versenyfelkészítőknek segít a tárgyaikban megjelenő gazdasági tartalmakhoz kapcsolódó háttértudásuk megerősítésében, kooperatív és játékos módszerekkel.

A képzés költségeit az Alapítvány fedezi, így a tanárok és az iskolák számára a részvétel ingyenes.Időpont Szervező POK Helyszín Kapcsolattartó E-mail
2019.05.23-25 cs-p-sz Budapest Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium, 1183 Budapest, Kossuth tér 2. Fazekas Orsolya Fazekas.Orsolya(at)oh.gov.hu
 
Tanártovábbképzés
Általános iskolai tanároknak

2016 őszétől általános iskolai tanárok számára is elindult a pénzügyi - gazdasági képzés. A „Pénz-ügyek a hétköznapokban – a gazdasági, pénzügyi ismeretek tanítási lehetőségei az általános is-kola felső tagozatán” című akkreditációt elnyert 30 órás program révén az 5-8. osztályokban taní-tó pedagógusok szakszerű felkészítést kaphatnak a gazdasági és pénzügyi témák oktatásához.

A tanártovábbképzés célja, hogy segítse a felsős osztályokban tanító pedagógusokat a Nemzeti Alaptanterv különböző műveltségterületein belül megjelenő gazdasági és pénzügyi neveléssel, valamint az ehhez kötődő készségek fejlesztésével kapcsolatos feladataik ellátásában. Az általá-nos iskolák 5-8. osztályában az Életvitel és gyakorlat, a Földünk és környezetünk, illetve az Ember és társadalom műveltségterület tartalmaz gazdasági és pénzügyi ismereteket – a gyakorlatban azonban ezek gyakran kimaradnak a tanrendből. A Pénziránytű Alapítvány tapasztalatai szerint ennek elsődleges oka az, hogy a szaktanárok nem érzik magukat megfelelően felkészültnek a témakör oktatásához. Az ingyenesen elérhető, 30 kreditértékű továbbképzési program ezt a hi-ányosságot pótolja, s hozzásegíti a pedagógusokat, hogy magas színvonalon adhassák tovább a hétköznapi életben nélkülözhetetlen ismereteket.

A továbbképzés hangsúlyosan foglalkozik a család és a háztartások gazdálkodásával, így például kitér a családi költségvetés szerepére, a hitelfelvétel és a befektetések témájára, illetve a mun-kapiaci kapcsolatok működésére. A következő lépcső a nemzetgazdaság szintje: ebben a téma-körben a résztvevők a vállalkozások és az állam szerepével ismerkedhetnek meg. Végül a tanfo-lyam betekintést nyújt a nemzetközi gazdaság összefüggéseibe; elsősorban az Európai Unió mű-ködésébe, a fenntarthatóság kérdéskörébe és egyéb globális problémák hátterébe. A 30 órás tanfolyam a pénzügyi-gazdasági ismereteken túl jól használható módszertani ötleteket is nyújt, ezzel is segítve a résztvevő tanárok gyakorlati munkáját.

A képzés költségeit az Alapítvány fedezi, így a tanárok és az iskolák számára a részvétel ingyenes.Időpont Szervező POK Helyszín Kapcsolattartó E-mail
2019.04.10-12 sz-cs-p Miskolc Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20. Munkácsi Lívia Munkacsi.Livia(at)oh.gov.hu
 

A képzésekkel kapcsolatos további információ: Szigeti Zsuzsa – Szigeti.Zsuzsa@penziranytu.hu

Mindkét akkreditált, 30 órás képzésre a szervezők az http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ oldalon várják a jelentkezéseket.