Pályázatok

Pályázatok
Általános iskolásoknak

Pénziránytű Tanári Díj 2020/2021

A Pénziránytű Tanári Díj meghirdetésére a PÉNZ7 és a Fenntarthatósági témahét apropóján a zöld szemlélet és a pénzügyi tudatosság találkozásának metszetében kerül sor. A Fenntarthatósági Témahéttel együttműködésben kialakított pályázaton általános- és középiskolai tanárok is elnyerhetik a Pénziránytű Tanári Díj kitüntető címet és a vele járó 100.000 Ft támogatást.

Az előző tanévekhez hasonlóan idén is díjazzuk azokat az innovatív pedagógusokat, akik a pénzügyi nevelés iránt elkötelezettek, egyben tanártársaik számára is értékes, módszertanilag és szakmailag friss tudásukat szívesen megmutatják. Az előző tanévben a Pénziránytű Alapítvány a Digitális Témahéttel közösen kialakított szabadulószoba pályázaton díjazta a kiváló tanárokat, a 2020/2021-es évben pedig a Fenntarthatósági Témahéttel együttműködésben várja az általános- és középiskolai pedagógusok pályaműveit. A Pénziránytű Tanári Díj elnyerésére mindazon pedagógusok esélyesek, akik a Fenntarthatósági Témahét keretében kiírt Mintaprojekt és óraterv készítő pályázatra olyan projekttervet nyújtanak be, amely kapcsolódik a témahét valamely témájához és az idő legalább 40%-ában foglalkozik a családok pénzügyeivel, mint például a költségvetés készítés, tervezés, vagy takarékoskodás.

A Fenntarthatósági témahét ebben a tanévben három fő témát jár körbe:

1. az erdő, mint ökoszisztéma (pl. erdővédelem, erdőgazdálkodás, természetvédelem);

2. fenntartható, zöld gazdaság (pl. körforgásos gazdálkodás, fenntartható közlekedés, fenntartható divat);

3. fenntartható közösségek (pl. család/iskola/nemzet kapcsolati hálózatának fenntartása, kisközösségek fenntartása).

E témák közül a fenntartható zöld gazdaság, és a fenntartható közösségek témaköreibe nagyon könnyen beilleszthető a pénzügyi tudatosságra és a megfontolt, tervező szemléletre való törekvés, így azok a pályaművek, melyek a projektre szánt idő minimum 40 %-ában a családok pénzügyeit is górcső alá veszik, a Pénziránytű Tanári Díjért szállhatnak versenybe.

A Pénziránytű Alapítvány is három korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) egyikének szóló pályaműveket értékel, melynek eredményeként maximum 9 pedagógust díjazunk majd a kitüntető címmel és a vele járó nyertesenkénti 100.000 Ft-os támogatással. A pályázatra 2021. január 12-ig várjuk az innovatív általános- és középiskolai tanárok projektjeit, amelyeket a Fenntarthatósági Témahét honlapjára kell feltölteni.
A pályázat a 2021. április 19-23. között megvalósuló Fenntarthatósági Témahét keretén belül kerül meghirdetése, kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a témahetet szervező PontVelem Nonprofit Kft.

A pályázat a pénzügyi tudatosság és a fenntartható szemléletre nevelés mellett a projektpedagógia módszertanát is népszerűsíteni kívánja. A digitális és hagyományos munkarendben is nagyon hatékonyan alkalmazható, a diákok önállóságára, kezdeményezőképességére építő, s a XXI. században elengedhetetlen képességeket fejlesztő projektorientált óraszervezés és projektmódszertan egyre több iskola és tanár eszköztárát színesíti. Az Alapítvány a Pénziránytű Tanári Díj pályázaton keresztül is teret kíván adni a jó gyakorlatok minél szélesebb körű megosztásának, így a nyertes projektleírásokat elérhetővé tesszük majd honlapunkon.

A pályázattal kapcsolatos további információk, a kiírás, a projektterv sablonja és a pályázat benyújtása a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek oldalon érhetők el.

 

KORÁBBI PÁLYÁZATOK

Pénzügyi szabadulószoba projekt iskolai megvalósításával Pénziránytű Tanári Díj és tanulói díjazás elnyerésére

Határidő: 2020. április 22-én 15:00

A Pénziránytű Alapítvány a Digitális Témahét projekttel együttműködésben, a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a pénzügyi nevelésben kiemelkedő módszertani munkát végző általános- és középiskolai pedagógusok számára elnyerhető díjat hirdet a 2019/2020-as tanévre.

A díjra olyan, magyarországi általános iskolában vagy középfokú közoktatási intézményben dolgozó pedagógusok jelentkezhetnek, akik
a) digitális kompetenciákat is fejlesztő „pénzügyi szabadulószoba” projektjükkel hozzájárulnak a diákok gazdasági, pénzügyi ismereteinek és tudatosságának, valamint digitális kompetenciájának játékos fejlesztéséhez,
b) olyan digitális pedagógiával is támogatott projektet nyújtanak be, melyben tanári mentorálás mellett a gyerekek együtt dolgoznak fel egy vagy több pénzügyi-gazdasági témát és produktumként egy 30 – 45 percre tervezett pénzügyi szabadulószoba leírását és feladványait készítik el.

Feldolgozásra javasolt témák: családi költségvetés, pénzügyi tervezés, korszerű pénzkezelés, megtakarítások és befektetések, öngondoskodás, tőzsde, hitelek, hitel vagy megtakarítás, diákhitel, biztosítás, zöld pénzügyek, pénzügyi biztonság, pénzügyi intézmények, életpályánk pénzügyei.
Szakmai háttérismeretnek javasolt források:
• Iránytű a pénzügyekhez c. középiskolai tankönyv vagy a Küldetések a pénz világában c. általános iskolai tankönyv (https://penziranytu.hu/tankonyvek)
• Számoljunk a befektetésekkel c. kiadvány (https://penziranytu.hu/szamoljunk-a-befektetesekkel)
• Történelem és pénzügyek c. kiadvány (https://penziranytu.hu/tortenelem-es-penzugyek)

 

Feltételek
 

A pályázatban magyarországi általános- és középiskolák tanárai vehetnek részt, 7-13. évfolyamos diákjaikkal.

A projektet szervező és dokumentáló tanárok elnyerhetik a Pénziránytű Tanári Díj – a pénzügyi nevelés elkötelezett támogatásáért és a módszertani kultúra fejlesztéséért díjat, a nyertes projektben résztvevő diákok pedig a Pénziránytű Alapítvány, a Pénzügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által felajánlott díjazásban részesülnek.

A projekt a tanulók önálló közös tevékenységére, együttműködésére épül, amelyben a pedagógus szerepe a munka segítése, szükség szerinti támogatása. A digitális pedagógiai módszertannal is támogatott projekt során a tanulók, gyerekek valamilyen komplex, több oldalról megközelíthető pénzügyi problémát oldanak meg, s eredményként „pénzügyi szabadulószoba” produktumot állítanak elő közösen.

A projektet a pedagógus szervezi és dokumentálja, valamint minimum 4, maximum 8 diák vesz tevékenyen részt benne. Egy pedagógus több projektet is szervezhet és nyújthat be pályázatként, de csak egy díjazásra jogosult. Egy tanuló csak egy pályázó projektben vehet részt.

A projekt szabadon benyújtható a Digitális Témahét 2020-as pályázati kiírására is, amennyiben megfelel a https://digitalistemahet.hu/hir/digitalis-temahet-palyazat-2020 oldalon található feltételeknek.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges:
• jelentkezési adatlap kitöltése,
• a projektleírás elkészítése (projektleírás dokumentum kitöltésével),
• a szabadulószoba feladványainak, feladatainak és azok megoldásainak elküldése tömörített fájlként vagy egyetlen mappába feltöltése felhőbe és az elérési link elküldése 2020. április 22-én 15:00 óráig az iskolahalozat@penziranytu.hu e-mail címre.

Hiánypótlásra az Alapítvány jelzését követően egy alkalommal, a jelzést követő 2 munkanapon belül van lehetőség. A feladványok elérési linkjének működése a pályázó felelőssége. A pályázat beküldését követően az esetlegesen felhőbe feltöltött dokumentumo(ka)t csak hiánypótlásként lehet módosítani; eltávolítani az eredményhirdetésig nem lehet.

A pályázatra való jelentkezéssel minden pályázó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a szabadulószoba leírásában és kapcsolódó dokumentumaiban található ötleteket és feladatokat teljes egészében vagy részleteiben a Pénziránytű Alapítvány nonprofit pénzügyi ismeretterjesztési tevékenységéhez szabadon felhasználhatja.

A pályázatok benyújtói vállalják, hogy tevékenységüket, jó gyakorlatukat a Pénziránytű Alapítvány valamely rendezvényén és/vagy egyéb kommunikációs csatornáján (pl. díjátadás, iskolahálózati workshop, honlap, sajtóhír stb.) felkérésre ingyenesen bemutatják, valamint, hogy benyújtott pályázatukat a Pénziránytű Alapítvány oktatási, ismeretterjesztési tevékenysége során közzéteheti és ellentételezés nélkül felhasználhatja.

Díjazás

Az elbírálás során az 5 legmagasabb pontszámot elérő projekt kerül díjazásra.

Egy pedagógus több projektet is szervezhet és nyújthat be pályázatként, de csak egy díjazásra jogosult. Egy tanuló csak egy pályázó projektben vehet részt.

A díjazott tanárok maximális létszáma tehát 5 fő, az általuk elnyert Pénziránytű Tanári Díjjal járó támogatás összege pedig személyenként 100 000 forint. Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a pályázatoktól függően ettől eltérjen.

A tanári díjazottakkal a Pénziránytű Alapítvány támogatási szerződést köt, a támogatás összege e szerződés keretében kerül kifizetésre. A szerződés megkötésének feltétele az oktatási intézménnyel fennálló jogviszony igazolása és a végzettséget igazoló diplomamásolat benyújtása.

A legjobb 5 projektben résztvevő diákok (projektenként 4-8 fő) az alábbi díjazásban részesülnek:
1-2. helyezett projekt diákjai: fejenként 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány a Pénzügyminisztérium felajánlásával, további 10 ezer Ft értékű könyvutalvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma felajánlásával, valamint ajándékcsomag a Pénziránytű Alapítvány felajánlásával
3-5. helyezett projekt diákjai: fejenként 10 ezer Ft értékű ajándékutalvány, valamint ajándékcsomag a Pénziránytű Alapítvány felajánlásával
A kiíró és a támogató intézmények fenntartják a jogot arra, hogy a díjazott projektekben résztvevők létszámának függvényében a felajánló intézmények által biztosított díjak egy főre jutó értéke növekedhet.

A program részletes felhívása letölthető ITT.

A jelentkezési adatlap letölthető ITT.

A projektleírás letölthető ITT.

 
 
 
PénzOkos Plakáttervező pályázat

Határidő: 2019. április 30. 12:00

Készíts egy olyan plakátot, amely a befektetések és megtakarítások témakörét mutatja be szakszerűen úgy, hogy az érthető legyen bárki számára.

A plakát pénzügyi magyarázatainak összeállítása során, a "Küldetések a pénz világában" című tankönyvet hívd segítségül! Kérjük, ne a könyv képeit használd, hanem a saját fantáziáddal alkoss!

A pályázaton indulhat bármely, iskolai alapítvánnyal rendelkező, magyarországi alapfokú oktatási intézmény felső tagozatos diákja. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy iskolából bármennyi diák jelentkezhet egyénileg és egy diák akár több plakáttal is pályázhat.

A szakmai zsűri által legjobbnak értékelt plakátok készítői:

Takács Benedek - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
Ökrös Vanessza - Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Aranyosapáti tagiskola
Tóth Rita - Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Aranyosapáti tagiskola

A teljes pályázati kiírás ITT tekinhető meg.

MeseTÁRca videó pályázat

Készítsetek egy videót, amelyben egy általatok írt mesét vagy pénzügyi történetet adtok elő. Az alábbi témakörökhöz illeszkedő népmeséből dolgozzatok át egy rövid pénzügyi történetet, vagy egy kapcsolódó szólásmondást, közmondást alkalmazva írjatok mesét. Az általatok írt, vagy átdolgozott, pénzügyi témával kapcsolatos meséből készítsetek forgatókönyvet, szövegkönyvet és ezek alapján játsszátok el a történetet! A „színdarabot” vegyétek videóra. Legyetek kreatívak, találjatok ki egy érdekes, életszerű történetet és használjatok minél több pénzügyi kifejezést!

Témakör 1
Születésnap (vagy egyéb jeles nap) és annak gazdaságos megünneplésével kapcsolatos témakörben íródott mese.
1. helyezett: Acsai lakodalmas (Acsai Petőfi Sándor Általános Iskola Acsai Aprónép)
2. helyezett: Születésnapi felfordulás (Újpesti Bajza József Általános Iskola 3. b osztálya)

Témakör 2
A PÉNZ7 aktuális témája, azaz a befektetések és megtakarítások témakörében íródott mese.
1. helyezett: Mézes mázas mese a pénzről (Debreceni Benedek Elek Általános Iskola 2. a osztálya)
3. helyezett megosztva: Így fizet Lúdas Matyi és Galiba (Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1. c osztálya) ÉS „Sok kicsi sokra megy” (Csabrendeki Általános Iskola 1. osztálya)

A pályázaton a 2018/19-es tanévben általános alsós jogviszonnyal rendelkező magyarországi diákok vehetnek részt.

Határidő: 2019. február 4. éjfél

A teljes pályázati kiírás ITT tekinhető meg.

 „Pénzbook” Facebook-oldal logótervezési pályázat

A pályázat témája a Pénzbook Facebook-oldal logójának megtervezése. Egy figyelemfelkeltő, ötletes, ízlés- és színvilágban a fiatalokat, középiskolásokat megszólító, letisztult, elektronikus és nyomtatott formában is használható logótervet várunk, amely kifejezi az oldal célját.

A pályázaton a 2018/19-es tanévben általános vagy középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező magyarországi diákok vehetnek részt. A pályázatra egyéni pályamunkával lehet jelentkezni. Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

Határidő: 2018. október 31. éjfél

Nyeremény: 1 db Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 típusú digitális rajztábla
A teljes pályázati kiírás INNEN, az adatlap és nyilatkozat INNEN tölthető le.

 

A Pénziránytű Alapítvány az ünnepek közeledtével három pályázati lehetőséget kínál a „290/2014. (XI. 26.) Korányrendelet a kedvezményezett járások besorolásáról” c. rendelet szerinti kedvezményezett járásban székhellyel rendelkező általános iskolák, osztályaik és diákjaik részére.

A pályázó legkiválóbb diákok, osztályok és iskolák értékes digitális eszközökkel gyarapodhatnak.

 

1.) „Egyszerűen Karácsony” képeslap tervező pályázat

A 7-14 éves diákoknak szóló pályázat célja olyan karácsonyi képeslap tervezése és megalkotása, amely kifejezi, hogy az ünnep a szeretetről, az egymással törődésről és nem a költekezésről szól.
Határidő: 2017. december 3. éjfél
Nyeremény: Huawei, 5.2” -os, FullHD felbontású okostelefon
A teljes pályázati kiírás és dokumentáció INNEN tölthető le.

Az „Egyszerűen Karácsony” képeslap tervező pályázat nyertesei:

  • Papp Bence (Meixner Ildikó EGYMI Oldi Tagintézménye) 
  • Mihajlov Mercédesz (MÁAMIPSZ Bárdos Lajos Tagiskola)
  • Beller Gvendolin (MÁAMIPSZ Bárdos Lajos Tagiskola) 

2.) „Sok kicsi sokra megy” pályázat

A pályázat célja azoknak a 7-8. évfolyamos osztályoknak a támogatása, akik a legkreatívabb módon jelenítik meg vizuálisan a „Küldetések a pénz világában” című tankönyvben és munkafüzetben található fontosabb üzenetek, tanácsok vagy szólásmondások egyikét.
Határidő: 2017. december 10. éjfél
Nyeremény: Huawei 10”-os tablet, projektor, powerbank (külső akkumulátor)
A teljes pályázati kiírás és dokumentáció INNEN tölthető le.

 

3.) Pénziránytű Partneriskola 2018

Támogatásban részesítenénk azokat az iskolákat, akik a média bevonásával ötletesen és szemléletesen bemutatják, hogy iskolájukban miként használják a „Küldetések a pénz világában” című tankönyvet, és ezzel népszerűsítik a kiadványt, valamint felhívják a figyelmet a tudatos pénzügyi gondolkodásra.
Határidő: 2017. december 10. éjfél
Nyeremény:
3 db 1 éves – korlátlan - internet előfizetés,
3 db wifi 4G router és
1 db Full HD projektor
A teljes pályázati kiírás és dokumentáció INNEN tölthető le.