MNB alelnöki tanóra a kétszintű bankrendszerről érettségiző diákoknak

2016.10.13.

Budapest, 2016. október 13.A budapesti Trefort Gimnázium 12. osztályos tanulóinak tartott bemutató órát ma Windisch László, az MNB alelnöke a kétszintű bankrendszerről. A tanóra célja, hogy felhívja a figyelmet a Pénziránytű Alapítvány gondozásában nemrég megjelentett pénzügyi-gazdasági tankönyvre, amelyből szeptembertől országszerte közel háromszáz középiskolában tanítanak.

A kétszintű bankrendszerről tartott ma rendhagyó tanórát végzős diákoknak Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban. A gimnazisták heti társadalomismereti órájuk keretében ez évtől az Alapítvány új tankönyve alapján foglalkoznak pénzügyi-gazdasági témakörökkel is.

„Az MNB valamennyi kommunikációs csatornát – fogyasztóvédelmi honlapját, a közösségi médiát, társadalmi célú reklámokat és a több millió példányban megjelent Pénzügyi Navigátor füzeteket – igénybe véve fejleszti a lakosság pénzügyi kultúráját, erősíti a fogyasztóvédelmet és erélyesen képviseli a fogyasztói jogokat. Az elmúlt 3 évben számtalan oktatási programban segítettük a pénzügyi tudatosság fejlődését Magyarországon. E munkában hangsúlyosan kell együttműködni a fiatalokkal, s az ő támogatásukkal is behozni azt a – nemzetközi szervezetek által is jelzett – lemaradást, amibe Magyarország került a rendszerváltás előtt a pénzügyi kultúra fejlettsége terén” – szögezte le az esemény kapcsán Windisch László.

A jegybanki tanóra apropója, hogy idén ősztől a Trefort Gimnázium tanulói is a Pénziránytű Alapítvány gondozásában nemrég megjelent tankönyvből tanulják a pénzügyi-gazdasági ismereteket. Az „Iránytű a pénzügyekhez” című tankönyv - műfajában elsőként - hiánypótló a pénzügyi-gazdasági ismeretek oktatásában, amiből 2016 szeptemberétől a középiskolás diákok országszerte közel 300 gimnáziumban és szakképző intézményben kezdtek tanulni.

„A pénzügyi ismeretek oktatása több ponton is kapcsolódik a Nemzeti Alaptanterv elvárásaihoz. Az ismeretek átadásán túl a vállalkozói és állampolgári kulcskompetenciákat szeretnénk fejleszteni, hogy a Trefortból kikerülő diákok ne idegenkedjenek a pénz világától; meglássák abban is, hogyan lehet a saját magunk és a tágabb közösség pozitív céljai érdekében felhasználni azt” – hangsúlyozta Csapodi Zoltán, a Trefort Gimnázium igazgatója.

„Diákjaink számára különösen fontos, hogy az érdeklődési körüknek megfelelő gazdasági ismeretek tananyagot valamilyen módon összekössük a közismereti tárgyak anyagával. Az új tankönyv kapcsán elmondható, hogy figyelembe veszi a gimnáziumi tananyagot, és épít a diákok korábbi ismereteire. Ezen kívül fontos, hogy a gyakorlati életből merít példákat, így közelebb hozva a diákok számára azokat a problémákat – ilyen lehet például egy megtakarítási döntés –, amelyekkel a későbbi életük során szinte biztosan találkozni fognak” – emelte ki Szemethy Tamás, a gimnázium társadalomismeret tanára.

A Pénziránytű Alapítvány felajánlása és az MNB anyagi támogatása révén Magyarország első pénzügyi-gazdasági tankönyve 40 ezer példányban ingyen juthatott el az annak tanítását vállaló oktatási intézményekhez. A jegybank kiemelten fontosnak tartja, hogy a közoktatásban is segítse a hazai pénzügyi kultúra és tudatosság fejlesztését, melyre a kiszabott felügyeleti bírságokból befolyó összegek révén nyílik lehetősége. A Pénziránytű Alapítvány általános- és középiskolásokat egyaránt célzó programjainak köszönhetően országszerte több száz iskola diákjának és pedagógusának pénzügyi jártassága növekedhet.

A Pénziránytű Alapítványt 2008-ban hozta létre az MNB, a Diákhitel Központ és a Magyar Bankszövetség, hogy a hatóságokkal, civil szervezetekkel és piaci szereplőkkel együttműködve pénzügyi tudatosságot fejlesztő programokat dolgozzon ki és valósítson meg. Az alapítvány 2014-ben megújította stratégiai tervét, melynek fő célkitűzése, hogy több korcsoportnak különböző élethelyzetekben egyaránt lényegi üzenetek megfogalmazásával járuljon hozzá a pénzügyi kultúra fejlesztéséhez. E célból a Pénziránytű Alapítvány számos programmal segíti az általános- és középiskolás, s a fiatal felnőtt korosztályt a gyakorlati pénzügyek felelős kezelésében.

Magyar Nemzeti Bank Pénziránytű Alapítvány